Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

napíšte nám
Activstar spol. s.r.o.
Dolný Moštenec 163
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Fakturačná adresa
Obchodné meno: Activstar s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Dolný Moštenec 163,017 01 Považská Bystrica
IČO: 47876085
2024128194
IČ DPH: SK2024128194
Peňažný ústav: Poštová banka, a.s.
číslo bankového účtu: 20544320 / 6500
Kontakt
Telefón: +421 904 262 747
E-mail: info@activstar.eu

Certifikáty výrobcu

Certifikáty výrobcu