Marža 40% 0
Bonus 0 -25% 0
Renta 1000€ 0
Spolu 0
0-299 0% poradca
300-799 5% poradca
800-1299 8% poradca
1300-2499 11% Bronz star
2500-3999 14% Silver star
4000-6499 17% Gold star
6500-9999 20% Platinum star
10000-15999 23% Diamant star
16000 a viac 25% Manažér
Renta 1000€ Za managera